Loading...
注册 登录
勋章功能:官方勋章中心 - 交易市场 - 交易管理 - 勋章仓库 - 勋章排序 |  帖子背景 论坛背景 自定义表情
自定义设置备份
返回列表 发帖
转到Guru!看帖

LaoSun_ovo,前来报到

标题:LaoSun_ovo,前来报到  
性别:男                     
年龄:14                     
希望大家怎么称呼你:老孙     
喜欢的人物:琪露诺            
来社区的理由:想玩⑨服         
最喜欢的一句话:Baka!      
如何得知本论坛:b站⑨服宣传      
对本论坛的第一印象:笨

返回列表