Loading...
注册 登录
勋章功能:官方勋章中心 - 交易市场 - 交易管理 - 勋章仓库 - 勋章排序 |  帖子背景 论坛背景 自定义表情
自定义设置备份
返回列表 发帖
转到Guru!看帖

偏移 宽屏系数

640*480     
1280*960   偏移为1


1920*1080
1280*720   理论偏移为1280相同   960/720=1.3333
                   目前美服系数为      1.3333
                   9服为                   1.45-1.452之间         

看不懂 大哥

TOP

什么玩意看不懂

臺服(-红酒杯).
9服APTX4869

TOP

非常清楚
謝謝分享

TOP

谢谢楼主分享。。。

TOP

返回列表