Loading...
注册 登录
勋章功能:官方勋章中心 - 交易市场 - 交易管理 - 勋章仓库 - 勋章排序 |  帖子背景 论坛背景 自定义表情
自定义设置备份
返回列表 发帖
转到Guru!看帖
本帖最后由 881218 于 2014-11-14 22:16 编辑

回复 2#
20141114期

成績:11

ID:Kooh
1

评分人数

TOP

回复 15# zy719123

20141115期

成績:7

ID:Kooh
1

评分人数

TOP

回复 23# andonglin

20141116期

成績  第9

ID   Kooh
1

评分人数

TOP

回复 33# zy719123

20141121期
成績:第11

等級:11

ID:Kooh
1

评分人数

TOP

回复 46# zy719123

20141122期

成績:倒數第1(排名14)

ID:Kooh
1

评分人数

TOP

回复 59# maybe1108

20141123期

ID : Kooh

名次 :15
1

评分人数

TOP

回复 76# maybe1108

20141128期

ID : Kooh

成绩 : 第3
1

评分人数

TOP

回复 96# maybe1108

20141129期

ID : Kooh

名次 :1
1

评分人数

TOP

回复 113# maybe1108

20141130期

ID : Kooh

名次 :13
1

评分人数

TOP

回复 160# ssaxx025

20141207期

ID :Kooh

名次 :第8

求按周六的15人次算成绩,昨天沒參加的今天有點吧!
1

评分人数

TOP

返回列表