Loading...
注册 登录
勋章功能:官方勋章中心 - 交易市场 - 交易管理 - 勋章仓库 - 勋章排序 |  帖子背景 论坛背景 自定义表情
自定义设置备份

新生报到处

[ 7780 主题 / 7944 回复 ]

RSS

版块介绍: ┏┳┳请按要求的格式发布新人报到贴┳┳┓
              ┗┻┻然后你才能去别的板块发帖!!┻┻┛

版主: GTenkoR


标题:XX,前来报到  
性别:                     
年龄:                     
希望大家怎么称呼你:     
喜欢的人物:            
来社区的理由:         
最喜欢的一句话:      
如何得知本论坛:      
对本论坛的第一印象:
收起/展开

子版块

罪袋忏悔室

你会来这里发帖,那一定是你为了刷分而严重影响版规了。
在这里,你可以有一个改过的机会。
你可以发任意主题,并获得青蛙冰块。
该主题会被移到对应板块,并按正常标准评分。
当你的积分回到0,你就可以像新人一样发帖了。

38 / 201

我再也不会刷贴了

jacqued - 2017-9-20 22:02
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  报到
绵绵细雨 2016-10-2
1/931 mugenk7 2016-12-6 02:46
  新人报道~~
Lynn 2016-10-19
1/472 mugenk7 2016-12-6 02:05
  斯卡雷特,前来报到
斯卡雷特 2016-10-21
1/810 mugenk7 2016-12-6 02:02
  新人报到
lai42888198 2016-11-7
1/523 mugenk7 2016-12-6 02:01
  新人报道~~~
孙悟空的刀 2016-11-4
1/512 mugenk7 2016-12-6 02:00
  回复都不会的新生!
需要糖分。 2016-10-22
2/701 mugenk7 2016-12-6 01:57
  新人报到!~
gm2628952 2016-11-4
1/510 mugenk7 2016-12-6 01:54
  新人报道啦!
半夏 2016-11-21
1/522 mugenk7 2016-12-6 01:53
  萌新报道
kawakamimai 2016-8-22
3/556 mugenk7 2016-12-6 01:52
  九离,前来报到
九离 2016-8-19
1/462 mugenk7 2016-12-6 01:51
  唯一的华丽,前来报到
唯一的华丽 2016-10-5
1/1300 mugenk6 2016-12-6 01:47
  新手报到
yu123123 2016-8-27
2/527 mugenk6 2016-12-6 01:47
  琉克丿,前来报到
pp2236021qq 2016-10-7
1/906 mugenk6 2016-12-6 01:46
  新生华丽的报道啦!!
蒜菊 2016-10-28
1/463 mugenk6 2016-12-6 01:46
  秋秋,前来报到
秋秋 2016-10-10
1/1010 mugenk6 2016-12-6 01:46
  新人报到~~
q2249120567 2016-10-19
1/456 mugenk6 2016-12-6 01:45
新人报道
heyuan0822 2016-10-16
2/577 mugenk6 2016-12-6 01:45
  芋子包,前来报到
qq285195810 2016-10-7
1/1077 mugenk6 2016-12-6 01:44
  新手报到来啦
wangyuowen 2016-10-20
1/915 mugenk6 2016-12-6 01:44
  新人报道啦
inxjan 2016-11-28
1/1315 mugenk6 2016-12-6 01:42
  新人報到
mugenk6 2016-12-5
1/1026 mugenk6 2016-12-6 01:42
  新人報到
mugenk7 2016-12-5
1/1156 mugenk6 2016-12-6 01:41
  dongqian0224 前来报到
dongqian0224 2016-11-8
2/1104 mugenk6 2016-12-6 01:41
  xhxthy 前来报到
xhxthy 2016-11-23
0/455 xhxthy 2016-11-23 13:45
  firefly前来报到
firefly 2016-11-23
0/398 firefly 2016-11-23 01:56
  chenyan168168 前来报到
chenyan168168 2016-11-22
0/351 chenyan168168 2016-11-22 17:24
  红丸,前来报到!
hongwan2005 2016-11-13
0/720 hongwan2005 2016-11-13 04:38
  哎丫,前来报到
dongqian0329 2016-11-10
0/926 dongqian0329 2016-11-10 18:18
  新人报到!
asd2827743 2016-11-9
0/453 asd2827743 2016-11-9 14:04
  新人报到
lai888298 2016-11-7
0/503 lai888298 2016-11-7 10:59